De Stichting Jazz Info Breda (JIB)

JIB heeft de volgende doelstellingen:

Het leggen van contacten en het verzamelen van informatie met betrekking tot jazzconcerten
in de regio Breda met musici, organisatoren en verdere (potentiële) betrokkenen zoals
horeca-exploitanten en andere beheerders van podia.

Werkwijze:

Vooralsnog zal uitsluitend gewerkt worden via het internet. Het email adres van JIB is: stichting@jazzinfobreda.nl . Wij zullen zo veel mogelijk trachten in contact te komen met organisatoren van concerten om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven over de jazzscene Breda. Er gebeurt op jazzgebied nog steeds ongelofelijk veel in Breda maar helaas wordt daar naar onze mening te weinig op structurele wijze ruchtbaarheid aan gegeven. Deze negatieve spiraal willen wij doorbreken en vragen daarbij om uw medewerking.

JIB is nadrukkelijk geen federatie of overkoepelend orgaan maar wel een groep van jazzliefhebbers die een bijdrage wil leveren aan een bloeiende en stimulerende jazzcultuur in Breda.

Wij verzoeken een ieder om via de site geplande concerten aan te melden, wij zullen daarna de informatie verwerken en publiceren via de site en in bijzondere gevallen via een email nieuwsbrief.

Daarnaast is het mogelijk om via de site je internetadres aan te melden voor de lijst met jazzlinks. Wij gaan er dan van uit dat jij, indien technisch mogelijk, ook een link op jouw site aanbrengt naar www.jazzinfobreda.nl

Voor vragen kun je contact opnemen met JIB via emailadres stichting@jazzinfobreda.nl .

Met vriendelijke groet,

Willem van der Hoeven

Jos Horsten

Barbara Kanters

Betty Olivier

Jos Ots

Georgette Putters